Rodzaje schronów

Ringstand 58

Regelbau 701

Regelbau 668