NASZE DZIAŁANIA

Wizyta studyjna p.n. „Szlaki turystyczne szansą na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu na przykładzie szlaku sochaczewskich fortyfikacji okresu II wojny światowej”

PIĄTEK, 26 LISTOPADA 2021

Miejsce: Schrony na prawobrzeżnej części miasta Sochaczew i schrony na lewobrzeżnej części gminy Sochaczew

W okresie od sierpnia do listopada kilkukrotnie udostępnialiśmy schrony m.in. dla zorganizowanych półkolonii, szkół oraz z okazji 11 listopada. Prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami JST, przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych i związanych z turystyką. Efektem tych rozmów było zorganizowanie wizyty studyjnej, która miała stanowić dopełnienie tegorocznych celów. Wizyta studyjna przebiegała szlakiem sochaczewskich schronów rozlokowanych na terenie miasta i gminy Sochaczew. Głównym celem wizyty studyjnej było przedstawienie uczestnikom możliwości utworzenia nowego produktu turystyczno-edukacyjnego na terenie Sochaczewa, wpisującego się w lokalny produkt turystyki kulturowej. Zaprezentowaliśmy możliwości utworzenia nowego szlaku turystycznego w Sochaczewie opartego na dotychczas zrewitalizowanych schronach, zlokalizowanych na terenie Gminy Sochaczew oraz jego wartości w celu wykorzystania schronów gęsto rozsianych na terenie Miasta Sochaczew m.in. przy ul. Długiej, Polnej, Partyzantów, Zielonej Doliny, Olimpijskiej i Łowickiej do dalszej działalności społecznej i turystyczno-edukacyjnej. Wizyta była również doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy z przedstawicielami jednostek samorządów lokalnych, pokazania perspektyw rozwoju Projektu-Sochaczewskie Fortyfikacje a także do wymiany doświadczeń.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele sochaczewskich Jednostek Samorządu Terytorialnego ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Urzędu Miasta Sochaczew wraz z radnymi Rady Powiatu i Rady Miejskiej. Udział wzięła zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Warszawie, zastępca Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK, Prezess Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno-kulturalnego SWAT, Koordynator Klas Mundurowych z Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie a także przedstawiciel PTTK z Żyrardowa, pełnomocnik ds. szlaków turystycznych w okolicach Żyrardowa oraz miłośnicy i eksperci w zakresie turystyki historyczno-militarnej z Koła Terenowego „Przedmoście Warszawa” prowadzący swoją działalność w Skansenie Fortecznym – Dąbrowiecka Góra.

11 listopada na sochaczewskich schronach🇵🇱🇵🇱🇵🇱

CZWARTEK, 11 LISTOPADA 2021

Każdy z nas w inny sposób spędził Narodowe Święto Niepodległości, które – jak mówił kard. Stefan Wyszyński – „jest podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy na każdym kroku walczyli o to, aby Polska – Polską była! Aby w Polsce po polsku się myślało. Jest wreszcie hołdem złożonym także dzieciom, które chwytały za broń i ginęły za wolną Polskę, a także tym, które traciły rodziców w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej. My wszyscy współcześnie żyjący winniśmy im pamięć, szacunek i wdzięczność”. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Tak właśnie dziś obchodziliśmy 103. rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, oddając cześć także przymusowych robotnikom, mieszkańcom naszej ziemi sochaczewskiej i braciom franciszkanom z Niepokalanowa, którzy budowali niemiecką linię umocnień wokół Sochaczewa. Ta przepiękna niedziela na schronach nie poszła na marne. W ciągu kilka godzin, przez fragment naszej ścieżki edukacyjnej, przeszło blisko 200 mieszkańców regionu ale także turyści z Rawy Mazowieckiej i miłośnicy fortyfikacji z Otwocka, którzy na co dzień opiekują się obiektami na Dąbrowieckiej Górze📌.
W czasie żywych lekcji historii prezentowaliśmy także naszą wystawę „Polscy robotnicy przymusowi budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa”, którą uroczyście została otwarta w godzinę „W” 1 sierpnia br. na sochaczewskim Placu Kościuszki.🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

„Polscy robotnicy przymusowi budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa”, autorstwa Artura Gałeckiego odwiedza sochaczewskie szkoły.

ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIK 2021

Miejsce ZSRCKU „Ogrodnik” Sochaczew

Nasza wystawa „Polscy robotnicy przymusowi budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa”, autorstwa Artura Gałeckiego odwiedza sochaczewskie szkoły📢
W ubiegłym tygodniu gościła w ZSRCKU „Ogrodnik” Sochaczew zaś ten tydzień spędziła w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wymysłowie📌.
Na prośbę nauczyciela historii ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie, Pana Marka Orzechowskiego, od przyszłego tygodnia wystawa zagości właśnie w tej szkole📆
Wystawę dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Rajd Pieszy – szlakiem sochaczewskich fortyfikacji

PIĄTEK, 20 SIERPNIA 2021

Miejsce: Schrony na prawobrzeżnej części miasta Sochaczew i schrony na lewobrzeżnej części gminy Sochaczew

Wzięliśmy udziału w konkursie: „Przygotowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z Sochaczewem”- ogłoszonym przez: Gmina Miasto Sochaczew – Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych.

Przystąpiliśmy do konkursu wiedząc, że będzie to doskonała okazja by poszerzyć dotychczasowe spektrum naszej działalności o schrony licznie rozlokowane na prawobrzeżnej części miasta.

Zadanie obejmowało przygotowanie i organizację rajdu pieszego „Szlakiem sochaczewskich fortyfikacji”, będącego przedsięwzięciem edukacyjno-turystycznym promującym i upamiętniającym przymusową pracę Polaków, a w szczególności mieszkańców ziemi sochaczewskiej, przy budowie niemieckich umocnień w okresie II wojny światowej oraz wystawy „POLSCY ROBOTNICY PRZYMUSOWI BUDUJĄ NIEMIECKIE SCHRONY W REJONIE SOCHACZEWA”. Tego rodzaju wydarzenie o tej tematyce nigdy dotychczas nie było realizowane. Podczas rajdu szlakiem około 15 schronów uczestnicy poznali zamysł powstania pierścienia obrony wokół Sochaczewa, zobaczyli archiwalne zdjęcia, dokumenty, mapy, poznali typologię budowanych schronów i zasady ich budowy. Podczas rajdu omówiliśmy także rolę jaką odegrała sochaczewska linia umocnień w końcowym okresie II wojny światowej. W trakcie trwania rajdu zrewitalizowane schrony były także otwarte, również dla osób, które nie brały czynnego udziału w rajdzie.

Wyjdź z domu, wskocz do schronu! – dzięki udziałowi w konkursie POPPS

„Działaj Lokalnie 2021”

NIEDZIELA, 1 SIERPNIA 2021

Miejsce: schrony przy ul. Kątowej i ul. Lubiejewskiej

Chcąc oddać należną cześć uczestnikom walk Powstania Warszawskiego złożyliśmy wniosek, biorąc tym samym udział i w lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” do Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego gdzie wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia mieszkańców. W ramach akcji „Wyjdź z domu-wskocz do schronu” chcieliśmy zachęcić mieszkańców gminy i miasta Sochaczew do przejścia fragmentu tworzonej ścieżki edukacyjno-turystycznej i zapoznania uczestników z dotychczas mało znaną przeszłością historyczną miasta. Żywa lekcja historii na świeżym powietrzu, wymagająca także przejścia kilometrowej trasy wzdłuż obiektów fortyfikacji polowej z okresu II wojny światowej była okazją do spotkań międzypokoleniowych jak i doskonałą formą edukacji historycznej. Obecność na naszym terenie pozostałości fortyfikacji i linii umocnień dała możliwości przywrócenia historii tego okresu w sposób niekonwencjonalny. Wydłużona godzina otwarcia schronów zachęciła także uczestników spotkania na Placu Kościuszki biorących udział w uroczystościach w czasie godziny „W” aby po oddaniu hołdu uczestnikom PW odwiedzili sochaczewskie schrony. Otrzymaliśmy możliwość ich .zaproszenia.

Uroczystość odsłonięcia wystawy pn.: „Polscy robotnicy przymusowi budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa”

CZWARTEK, 1 SIERPNIA 2021 Godzina „W’

W kwietniu br. przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski ,w wyniku którego przyznało nam dofinansowana w ramach programu „Patriotyzm Jutra” (środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Program wspiera lokalne fundacje i stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski skupiające się na pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury. Spośród blisko 1000 nadesłanych zgłoszeń, Zespół Sterujący zdecydował w trybie konkursowym o przyznaniu dotacji na realizację m.in.: wystawy, spotu filmowego promującego wystawę, uruchomienie strony internetowej popularyzującej wiedzę o wydarzeniach historycznych związanych z przymusową pracą przy budowie linii umocnień tzw. „a2” na rzecz III Rzeszy w Sochaczewie.

W uroczystości odsłonięcia wystawy w centralnym miejscu miasta, podczas godziny „W” oprócz mieszkańców regionu udział wzięli m.in. Starosta Sochaczewski, Burmistrz Miasta Sochaczew, Wójt Gminy Sochaczew oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta i gminy, przedstawicieli duchowieństwa m.in. przedstawiciel Klasztoru Braci Franciszkanów w Niepokalanowie a także przedstawiciele organów administracji państwowej i instytucji wspierających nasze działania. To właśnie 1 sierpnia 1944 roku okupanci niemieccy wdarli się przez klasztorną furtę do Braci Franciszkanów z Niepokalanowa, nakazując stawić się do prac przy na szańcach pod Sochaczewem. Gdy w Warszawie trwało powstanie w Sochaczewie tysiące ludzi budowało niemieckie umocnienia.

Ten symboliczny dzień był doskonałą okazją by mieszkańcy naszego miasta poznali ciężką historię naszych bliskich w końcowym okresie niemieckiej okupacji.

„Śladami sochaczewskich fortyfikacji”– piknik forteczny połączony z grą terenową geocaching.

NIEDZIELA, 27 CZERWCA 2021

W marcu br. wzięliśmy udział w programie pn. “wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. Przedstawiony projekt jako jeden z pięciu w całym programie otrzymał wsparcie finansowe.

W ramach zadania zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy geocaching będący rodzajem gry terenowej, która powstała wraz ze spopularyzowaniem odbiorników GPS polegającym na odnajdywaniu umieszczonych na całym świecie skrytek, tzw. keszy, ukrywanych przez innych uczestników zabawy. Rosnące zainteresowanie geocachingiem w Polsce stworzyło nam możliwości rozwoju tej gry w regionie. Przez okres od 2011 r. do 2019 r. w powiecie sochaczewskim było zaledwie 10 keszy a na przestrzeni tylko ostatnich trzech lat ilość wzrosła do 34. To jednak było wciąż mało w porównaniu do podobnych regionów w Polsce np.: powiat grodziski 88 skrytek, grójecki 48, legionowski 182, miński 72, nowodworski 48, siedlecki 111 czy Żyrardowski 53. Uznaliśmy, że będzie to również dobra okazja nie tylko do poprawienia statystyk ale dla pokazania naszej działalności, kierując ją głównie do młodego pokolenia. W tym samym dniu podczas rozstrzygnięcia konkursu uczestników gry terenowej i spotkania geocacherów na schronach zorganizowaliśmy I Rodzinny Piknik Forteczny na sochaczewskich schronach.

I Rodzinny Piknik Forteczny na sochaczewskich schronach.

NIEDZIELA, 27 CZERWCA 2021

Na realizację tego przedsięwzięcia także udało nam się otrzymać wsparcie z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie a także od Władz Miasta i Gminy Sochaczew. Połączenie tych dwóch wydarzeń tj. rozstrzygnięcia konkursu uczestników gry terenowej i spotkania geocacherów na schronach oraz I Rodzinnego Pikniku Fortecznego było największym tego rodzaju wydarzeniem w regionie jeżeli chodzi o liczbę uczestników. Łącznie szacuje się, że wzięło w nim udział ok. 2000 uczestników w ciągu kilku godzin trwania przedsięwzięcia. Piknik wpłynął pozytywnie na integrację społeczną mieszkańców, łagodził następstwa stagnacji wynikającej z pandemii oraz zwiększył rozpoznawalność projektu pokazując JST nasze możliwości. Podczas pikniku zaprezentowaliśmy trzy rodzaje zachowanych i zrewitalizowanych przez nas schronów oraz fragment zachowanego rowu przeciwpancernego. Wszystkie obiekty rozlokowane są blisko siebie ale główna część pikniku z poczęstunkiem, licytacją itp. odbyła się przy schronach obok ul. Lubiejewskiej.