O NAS

W 2019 r. Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza rozpoczęła realizację projektu związanego z ocaleniem od zapomnienia i przywróceniem do zbiorowej pamięci, historii budowy niemieckiej linii obrony wokół Sochaczewa, w końcowym okresie II wojny światowej.

Mało kto wie, że Sochaczew będący jednym z najstarszych miast Mazowsza oprócz wielu zabytków związanych z historią miasta skrywa w swoim pięknym krajobrazie mało znaną tajemnicę. Na terenie miasta i gminy Sochaczew znajdują się żelbetowe relikty przeszłości, świadczące o  mrocznej, okupacyjnej  historii miasta i regionu. W sierpniu 1944 roku kilka tysięcy kobiet, mężczyzn, duchownych i dzieci zostało wypędzonych ze swoich domów i zmuszonych do kopania okopów, rowów przeciwpancernych i wykopów pod żelbetowe schrony na potrzeby III Rzeszy, by mogła przygotować do odparcia sowieckiej ofensywy. Obecność na naszym terenie pozostałości fortyfikacji i fragmentów linii umocnień daje ogromne możliwości przywrócenia historii tego okresu oraz budowania postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez przypominanie i pielęgnowanie pamięci lokalnej. To jednocześnie szansa na integrację społeczną mieszkańców poprzez organizację przedsięwzięć turystyczno-edukacyjnych. Pomimo, że wiele z sochaczewskich schronów stanowi dziś jedynie mało czytelną, betonową ruinę zatopioną w zaroślach to nas nadal zachwycają swym surowym pięknem i tajemniczością. Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i potrzeby społeczne realizujemy działania w ramach „Projektu-Sochaczewskie Fortyfikacje”. Dotychczas zebraliśmy liczne materiały archiwalne, zdjęciowe, mapy i wspomnienia, które zainspirowały nas do podjęcia tej tematyki i podzielenia się nią z mieszkańcami regionu. Zrewitalizowaliśmy już trzy rodzaje schronów budowanych wokół miasta, które udostępniamy odwiedzającym.

muzeum-his-pol
dofinansowano