OFERTA

Planujemy zorganizować na terenie Sochaczewa nową ofertę edukacyjno-turystyczną, stwarzając tym samym warunki do prowadzenia szeroko pojętej edukacji historycznej, wpływającej pozytywnie na kształtowanie turystycznego krajobrazu naszej małej ojczyzny. Naszym celem jest zebranie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu znajomości obiektów znajdujących się w Sochaczewie i jego najbliższej okolicy. Chcemy odnaleźć jak największą liczbę obiektów, zrewitalizować je i wytyczyć na terenie powiatu sochaczewskiego szlak turystyczno-edukacyjny biegnący „Śladami sochaczewskich fortyfikacji okresu II wojny światowej”.